Dotační fondy ve změně

15.01.2016 15:04

Dotační systém Zlínského kraje

doznal zásadní změny

 

Dotační systém Zlínského kraje, v rámci kterého hejtmanství každoročně rozděluje významné finanční prostředky žadatelům z různých oblastí činnosti, doznal k 1. lednu 2016 změn. Serveru Zlin.cz to řekla mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Jaro s královnou

 

K prvnímu lednovému dni zcela nově vznikl Fond Zlínského kraje, do kterého byly sloučeny čtyři doposud existující fondy Zlínského kraje – Programový fond, Fond kultury, Fond mládeže a sportu a Sociální fond. Jako samostatné jednotky byly tyto fondy zrušeny. Celkem je v letošním roce vyhlášeno 14 programů v objemu 104,8 milionu korun.

 

"Ke komplexní revizi dotačního systému jsme přistoupili proto, abychom zajistili soulad s novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nově nastavený systém mimo jiné umožňuje sjednocení procesního postupu přidělování podpory, aniž by snížila transparentnost této podpory," uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

 

Fond Zlínského kraje vychází ze složení sloučených fondů a je členěn na pět sekcí. Rozvojové programy a krizové řízení jsou určeny na podporu rozvojových priorit Zlínského kraje, mimo oblast kultury, sociálních věcí, mládeže a sportu. Sekce Kultura je zacílena na podporu kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek. Sekce Mládež a sport je určena na podporu sportovních a mládežnických aktivit, Sociální věci na podporu sociálně zdravotních aktivit a Rozvojové projekty pak na financování rozvojových projektů Zlínského kraje.

 

V letošním roce budou sekce Fondu Zlínského kraje obsahovat celkem 14 programů, pro něž je vyčleněno celkem 105 milionů korun (Rozvojové programy a krizové řízení – 74 milionů, Kultura – osm milionů, Mládež a sport – 21 milionů, Sociální věci – 2 miliony).

 

U většiny programů začíná příjem žádostí o finanční podporu od 18. ledna. Datum poslední registrace žádosti pak záleží na konkrétním vyhlášeném programu. Podle nově nastavených pravidel budou letos podpořeny pouze ty žádosti, které budou předloženy na začátku roku.

 

Zdroj a autorka: Zlín.cz,  Irena Frolová

https://microtb.wz.cz/cache/hrad%20lukov.jpg

Na obnovu hradu Lukov získala obec Lukov dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje.

Repro: Geocaching