Lékařská péče v kraji - moderní, solidní

07.12.2015 15:20

Podle pacientů jsou nejlepší

nemocniční ambulance ve Zlíně

První místo v hodnocení ambulancí v nemocnicích Zlínského kraje získala zlínská Krajská nemocnice T. Bati. Rozhodli o tom ambulantní pacienti, kteří se do hodnocení zapojili v rámci průzkumu Nemocnice ČR 2015, který pořádá HealthCare Institute Czech Republic, server Zlin.cz o úspěchu informovala mluvčí zlínské nemocnice Karla Havlíková.

Sochobraní - Celulitida

 

"Anonymního průzkumu se v našich ambulancích zúčastnilo 625 pacientů. Pozitivně hodnotili například krátkou čekací dobu, kdy jich 82 procent čekalo do půl hodiny. Kladně se respondenti vyjadřovali také k podání jasných informací od lékařů i sester nebo chování personálu," sdělila manažerka rizik z oddělení kvality zlínské nemocnice Aneta Horáková.

 

Dotazníky měli pacienti k dispozici v čekárnách ambulancí a vyplněné je odevzdávali v ordinacích. Hlasovat mohli i elektronicky. Podrobnosti o anketě získali z informačních letáčků, které byly rozmístěny v čekárnách.

 

Do průzkumu byly zařazeny ambulance interní, plicní, kožní, onkologické, neurochirurgické, infekční, ORL, gynekologické, urologické, nukleární medicíny, ústní, čelistní a obličejové chirurgie a lékařské pohotovostní služby. Každá zúčastněná ambulance obdrží výsledky svého hodnocení.

 

"Prvenství v rámci našeho kraje nás samozřejmě těší. V roce 2014 jsme se v kategorii ambulantních pacientů umístili na 2. místě. Letos jsme uspěli také v žebříčku finančního zdraví, když jsme obsadili ve Zlínském kraji 3. místo a v rámci celkového pořadí v ČR 63. místo ze 156 nemocnic. Předpokládáme, že se projektu hodnocení nemocnic pořádaném HealthCare Institute Czech Republic zúčastníme i příští rok," řekl ředitel zlínské nemocnice Pavel Calábek.

1975-83 - Havlíčkovo nábřeží - interní klinika

 

Krajské úložiště obrazové zdravotní dokumentace

obdrželo prestižní ocenění

První místo v soutěži The Best o nejlepší projekt eGovernmentu v kategorii krajských projektů získal Zlínský kraj za své Krajské úložiště obrazové zdravotní dokumentace. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Foto: Ludvík Valouch

Foto: Ludvík Valouch
 

 

Krajské úložiště obrazové zdravotní dokumentace bylo zřízeno v roce 2013. "Slouží nemocnicím zakládaným Zlínským krajem pro archivaci a sdílení obrazové zdravotní dokumentace v digitální podobě. Přináší to s sebou velké výhody oběma stranám – jak lékařům, tak pacientům. To, že projekt získal prestižní ocenění, vnímáme jako potvrzení naší dobře odvedené práce a pochopitelně nás to velmi těší," uvedl Vladimír Kutý, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

Technologie je umístěna v technologickém centru Zlínského kraje (respektive v obou jeho lokalitách) a komunikace je zajištěna a probíhá prostřednictvím krajské datové sítě 21Net. Řešení je realizováno tak, aby umožňovalo provoz v režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

 

Centrální úložiště obrazových snímků významně přispělo ke zrychlení vzájemného sdílení výsledků vyšetření mezi jednotlivými nemocnicemi v kraji a umožnilo také zpřesnit diagnostický proces u pacientů především v možnosti porovnávat nové nálezy s dalšími, pořízenými v minulosti na jiných pracovištích. To vše včetně podpory veškeré související komunikace a sdílení textových popisů vyšetření. Zdravotnická zařízení současně oceňují centrální archiv z důvodu úspory nákladů na pořízení a údržbu lokálních datových úložišť jednotlivých nemocnic. U koncových uživatelů – pacientů je přínosem eliminace možnosti duplicitních vyšetření ve více zdravotnických zařízení, což vede jak k úspoře nákladů na straně zdravotnického zařízení, tak k ochraně zdraví na straně pacienta, například z důvodu snížení ozáření při opakovaných vyšetřeních.

 

V roce 2014 a 2015 byl do archivu postupně přemístěn i starší obsah archivů jednotlivých nemocnic zahrnující veškerá data od dob digitalizace jejich radiologických provozů. V současné době je v archivu uloženo asi 1 800 000 vyšetření.

Baťova nemocnice - ráno u čtyřiadvacítky

 

Dříve každá nemocnice provozovala vlastní lokální systém pro zpracování, archivaci a distribuci obrazové dokumentace. Výměna této dokumentace byla komplikovaná a pomalá, což významně omezovalo spolupráci nemocnic v oblasti sdílení vyšetření, znamenalo mnohdy duplicitní vyšetření stejného pacienta v různých nemocnicích, nebo naopak objemná data z jednoho vyšetření byla nadbytečně uložena ve více archivech.

 

Zdroj a autorka: 2 x Zlín.cz,  Irena Frolová