Napajedla - reklama v museu

23.02.2017 14:11

Napajedelské muzeum vystavuje reklamní plakáty

z dílny zlínských studentů

U příležitosti dvacetiletého výročí vzniku ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bative Zlíně pořádá Muzeum Napajedla výstavu studentských plakátů. Serveru Zlin.cz to sdělila za Klub kultury Napajedla Alžběta Medlová.

https://www.23design.cz/ade/work/orig_21jpg-1/@@resize?width=900&height=600&ratio=keep

Repro: 23design

 

 

Ateliér Grafický design byl založen v roce 1996 na tehdejším Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací. Výstava plakátů představuje výběr z tvorby studentů. "Plakátová tvorba je sice jen jednou ze součástí komplexní výuky grafických designerů, přesto se studentům daří kvalitně a mnohdy velmi úspěšně navrhovat plakáty, které jsou i v současnosti stále důležitým nosičem sdělení a součástí naší vizuální kultury. V Muzeu Napajedla potrvá výstava od 23. února do 19. března," upřesnila Medlová.

 

Většina vystavených prací vznikla v souvislosti s výzvami do národních i mezinárodních soutěží. Plakáty představují širokou škálu témat, stylů a školních cvičení, kterými se studenti měli možnost věnovat. Pro snadnější a ucelenější vnímání rozličných námětů i technik bylo zvoleno základní členění expozice do pěti oddílů. Vedle plakátů ryze typografických, sociálně apelačních, divadelních a filmových je zde zastoupena také reklamní a volná tvorba.

https://www.utb.cz/uploads/gallery/original/9141.jpg

Repro: UTB

 

Prezentace také ukazuje technologické možnosti současné tvorby, které jsou v podstatě neomezené. Tradičnější, čistě rukodělné plakáty, se prolínají s počítačově zpracovanými. Další část tvoří dynamické, animované verze plakátů, které jsou navrhovány do elektronického prostředí a mají jak animovanou, tak i statickou (tisknutelnou) podobu. Tento technický potenciál umožňuje přidat k plakátu i krátký příběh jeho zrodu, což ještě donedávna možné nebylo.

 

Součástí výstavy je i celá řada plakátů, které vznikaly během workshopů s polskými pedagogy ve Zlíně, s nimiž ateliér dlouhodobě spolupracuje. Stejně je tomu tak i v případě doprovodné a pro grafické designery důležité výuky v předmětu Písmo a typografie, kde vznikají typografické, kreslené i kaligrafické plakáty.

 

Ateliér Grafický design má v současnosti okolo padesáti posluchačů z České republiky a Slovenska. Na ateliéru střídavě studuje dalších osm studentů, kteří přijíždějí v rámci programu ERASMUS (Jižní Korea, Columbie, Taiwan, Indonésie, Rusko a studenti z EU).

Zdroj a autorka: Zlín - Irena Frolová

https://www.utb.cz/uploads/gallery/original/5048.jpg

Repro: UTB