Oprava památek v kraji

09.04.2015 14:14

Na obnovu památek poskytne letos kraj

 šest milionů korun

Podvečerní  zapadání

Autorka: Irena Frolová, ZLín.cz

 

 

Dotace v celkové výši 6 142 400 korun uvolní v letošním roce Zlínský kraj z Fondu kultury na stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí hejtmanství Renata Škrobálková.

 

Peníze poputují na opravy památných soch, hradů, zámků, historických mlýnů, interiérů sakrálních budov, případně dalších cenných objektů místního významu. Celkem bude vyhověno sedmatřiceti žádostem, které splnily všechny podmínky a získaly nejvyšší bodové hodnocení podle pravidel, která pro tento dotační titul Zlínský kraj stanovil v roce 2012 a potvrdila je i Evropská komise.

"Především se při posuzování žádostí zohledňuje kulturně-historický význam a stavebně-technický stav jednotlivých památek, ale také iniciativa vlastníků respektive to, zdali peníze na památkovou obnovu sami shánějí aktivním způsobem včetně například pořádání kulturních akcí nebo využitím všech dostupných dotačních možností a nečekají výhradně jen na peníze z kraje," uvedl radní Ladislav Kryštof, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a spolupráci s církvemi. Kritérii při posuzování žádostí dále bylo to, jestli se jedná o závěrečnou etapu víceleté obnovy, jestli hrozí havarijní stav, jestli se do záchrany objektu podařilo vlastníkům zapojit veřejnost či místní samosprávy a podobné faktory.

 

"Z našeho pohledu je každá památka důležitá a je jedno, jde-li o zámek nebo křížek na konci vesnice. Teprve totiž, když tyto artefakty zmizí, uvědomí si společnost jejich hodnotu. Na co však jako památkáři klademe stěžejní důraz, je, aby jakákoliv památková obnova byla provedena kvalitně," řekla vedoucí oddělení památkové péče Odboru kultury Krajského úřadu Zlínského kraje Alena Pospíšilová.

 

Díky finančním prostředkům Zlínského kraje tak bude možné uskutečnit například obnovu třípatrového válcového mlýna v Šumicích, vodního mlýna v obci Kladná Žilín, vinohradnické bůdy č. 15 ve Vlčnově, provést stavební zajištění dolního hradu na Lukově, realizovat opravu oken zámku Branky a zámku Hošťálková, dokončit opravu střechy Mikuláštíkova fojtství v Jasenné, uskutečnit obnovu dřevěné sochy Křest Krista v Ludslavicích nebo kříže na hřbitově v Zašové, zajistit restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách, zahájit restaurování maleb kostela sv. Bartoloměje v Bílavsku, provést opravu dřevěného tolerančního kostela ve Velké Lhotě, kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně a pustit se do řady dalších oprav.

Repro: Valašsko - Horní Vsacko