Předvolební dotazník zodpovídá ČSSD

15.09.2016 15:21

Předvolební dotazník Zlin.cz 2. díl

Česká strana sociálně demokratická

 

https://www.kr-zlinsky.cz/data/vlajka.gif1/ Co vaše strana, hnutí, volební subjekt považuje za stěžejní priority dalšího rozvoje Zlínského kraje?

 

Náš kraj je velmi rozmanitý, i co se potřeb jednotlivých okresů a měst týče. I proto cílů, které bychom chtěli v dalším volebním období naplnit, je více. My se soustřeďujeme především na to, co má v kompetenci krajská samospráva a na dopady rozhodnutí centrálních orgánů. Jde tak zejména o spravedlivé rozdělení sdílených daní, které by znamenalo navýšení rozpočtu kraje. Také nám jde o úpravu základních sazeb pro naše nemocnice, především ve Zlíně, což je jedním z nástrojů, jak snížit její zadlužení. Vedle toho v oblasti zdravotnictví nám jde rovněž o zřízení letecké záchranné služby. Neopomíjíme i dopravu – naším zájmem je urychlení výstavby dálničních a rychlostních komunikací D49,D55 a I/35.

 

 

2/ Jaké jsou základní teze vašeho volebního programu? Čím chcete oslovit voliče ve Zlínském kraji?

 

Sociální demokracie je tradiční strana, nikoliv podnikatelský projekt hájící bůhvíjaké zájmy. My jsme a budeme stranou pracujících lidí, rodin, seniorů. I proto je naším motem „Zabezpečená rodina“. Klademe důraz na témata, která se dotýkají každého z nás. V určitý moment nás všechny zajímá, jak je na tom dostupnost a kvalita zdravotní péče. I proto jsme zárukou toho, že se za naší vlády nebudou privatizovat krajské nemocnice. Mladé páry, které přemýšlí o založení rodiny a počítají náklady, které to s sebou přináší, určitě ocení desetitisícový příspěvek kraje pro novorozence, který napjatému rodinnému rozpočtu aspoň částečně uleví. Jde taktéž o signál mladým lidem, že ČSSD je připravena mladé lidi podporovat, aby neodcházeli ze svého rodného kraje. Dalším ožehavým tématem je zajisté doprava.  Díky spolupráci kraje a vlády pod vedením ČSSD se podařilo urychlit realizaci klíčových staveb jako D49 a D55. Velkým tématem je i podpora sociálních služeb pro naše seniory, kteří si zaslouží prožít podzim života důstojně.

 

3/ Které tři věci se podle vás za poslední čtyři roky ve Zlínském kraji nejlépe povedly?

 

Povedlo se toho opravdu hodně, ačkoliv to mnozí političtí konkurenti asi neradi vidí.  Díky využití financí na spolufinancování investic realizovaných z dotací evropských fondů jsme získané více jak čtyři miliardy korun investovali do zdravotnictví, školství, sociálních služeb a dopravy. Podařilo se nám stabilizovat hospodaření nemocnic. V nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně jsme přebudovali několik pavilonů pro potřeby LDN, vybavili centrum pro léčbu mozkových příhod, onkologické centrum a v uherskohradišťské nemocnici vznikl nový centrální pavilon. Díky nákupu 34 nových sanitních vozů a vybudováním šesti nových základen zdravotnické záchranné služby jsme výrazně zkrátili dojezdové časy k pacientům. Pro zvýšení kvality života našich seniorů a zkvalitnění péče o potřebné spoluobčany jsme v rámci sociálních služeb ve Zlínském kraji otevřeli celkem deset nových domovů. V oblasti dopravy jsme zásadně vylepšili stavy mostů na krajských silnicích II. a III. třídy a zrekonstruovali hlavní silniční tahy. Ve školství jsme vynaložili na zateplení, opravy a rekonstrukce budov i modernizaci vybavení téměř miliardu korun.  Uvolnili jsme desítky milionů korun na rozvoj učňovského školství, technického vzdělávání a na podporu mládežnického sportu.

https://www.zkola.cz/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Deti%20sportuji_per.jpg

Repro: Zkola

 

4/ Které tři věci byly podle vás naopak krok špatným směrem, nebo se zcela nepovedly?

 

Na rovinu musím říct, že ačkoliv je nemocnice ve Zlíně stabilizovaná, nejsme ještě spokojeni se stávajícím stavem. Ale jak bylo uvedeno o pár řádků výše, víme jak se i v tomto případě posunout kupředu. Bohužel jde o typický příklad situace, kterou nevyřešíte za jedno volební období. Hlavně proto, že z části je řešení potřeba hledat na vyšší než krajské úrovni. Také nás mrzelo zdržení dopravních staveb D55 a D49 s ohledem na nové posouzení vlivu na životní prostředí. Zde ale zaspalo Ministerstvo dopravy, protože se dlouho vědělo, že Evropská komise neuznává již neplatné posudky vlivu na životní prostředí. Obdobně je to i v otázce výše mezd, které v našem kraji patří mezi nejnižší. Zde je to ale spíše o tlaku na zaměstnavatele. Stát v tomto ohledu činí to, že zvedá minimální mzdu. Úloha kraje je ve vytváření příznivého prostředí pro růst firem a investicemi napomáhat zlepšit dopravní infrastrukturu nebo např. stipendii podporovat technické obory.

 

5/ Jaký volební výsledek v krajských volbách je pro vás reálný, jaký vás uspokojí?

 

Doufám, že to nebude vyznívat nijak příliš sebevědomě, ale pro sociální demokracii je cílem vítězství. Konkurence je sice veliká a vzájemně se předhání ve vykreslování stávajícího stavu v našem kraji jako v katastrofickém filmu. Ale i přesto věříme, že si lidé všimli, o kolik dopředu se kraj pod vedením ČSSD posunul. Bez skandálů, politického hašteření a podrazů. Bez pózování před objektivy fotoaparátů a velkolepých prohlášení. Prostě jsme vyhrnuli rukávy a snažili se vytěžit maximum pro rovnoměrný rozvoj celého kraje. Spoustu projektů jsme nastartovali a chtěli bychom je dokončit.

Ještě jednu zelenou

 

6/ Kdo je pro vás po krajských volbách potenciálním koaličním partnerem? Domníváte se spolupráce na kraji je více o lidech tak jako ta „radniční“, nebo více o stranách jako ta celostátní?

 

Kdybychom si teď před volbami vybírali koaliční partnery nebo se vymezovali vůči druhým, bylo by to pohrdání voliči a jejich rozhodnutím. Oni nám rozdají karty a naší povinností je umět podle nich hrát. Tedy snažit se dohodnout na koaličním programu. My se tedy dopředu nevymezujeme vůči ostatním stranám. Není to slušné vůči voličům. Určitě je to o lidech a schopnosti týmové spolupráce. Pro nás je zásadní, aby to byly strany vyznávající demokratické principy.

 

7/ Jaký by měl být osobnostní profil hejtmana Zlínského kraje?

 

Určitě by to měl být člověk, který zná kraj a princip jeho fungování jako své boty. Měl by brát tuto úlohu jako službu občanům, ne určitých zájmových skupin nebo vlastních firem. Měl by umět lidi spojovat, nikoliv poštvávat proti sobě. Uklidňovat a moderovat situaci, ne vyostřovat. Měl by být cílevědomý, a tak trošku vizionářský, aby kraj posunul zase o krok dále. A pokud bychom to odlehčili, tak i trošku toho muzikantského ducha, aby uměl kraj správně naladit.

Zdroj a autoři: redakce Zlin.cz

2016-krajske-kandidati-web