Sjezdové nominace

10.02.2018 17:51

PERSONÁLNÍ NOMINACE OKRESNÍCH

A KRAJSKÝCH KONFERENCÍ

DO UŽŠÍHO VEDENÍ ČSSD


tiskové oddělení ČSSD

 

NA 40. SJEZDU ČSSD SE BUDOU O FUNKCE VE VEDENÍ STRANY UCHÁZET NÍŽE UVEDENÍ KANDIDÁTI:

 

Na předsedu jsou navrženi:

Jan Hamáček, Milan Chovanec, Miroslav Krejčík, Antonín Staněk, Jiří Zimola, Romana Žatecká.

 

Pozn.: Kandidátem na předsedu bez nominace z okresní či krajské konference je Jan Jukl.

 

Na statutárního místopředsedu jsou navrženi:

Jan Hamáček, Tomáš Hanzel, Roman Onderka.

 

Do funkce místopředsedy/místopředsedkyně jsou navrženi:

Matěj Benda, Jitka Dostálová, Miroslav Dvořák, Jana Fialová, Jaroslav Foldyna, Tomáš Hanzel, Radim Hejduk, Lubomír Hejzlar, Milan Chovanec, Jan Chvojka, Petr Kořenek, Miroslav Krejčík, Leoš Malina, Hana Masáková, Svatopluk Němeček, Martin Netolický, Roman Onderka, Pavel Poc, Olga Sehnalová, Antonín Staněk, Michal Šmarda, Jaroslav Špaček, Jana Vajdíková, Ondřej Veselý, Jiří Zemánek, Jiří Zimola.