březen 2017
Příspěvek se začíná distribuovat mezi zájemce, kteří splňují podmínku výplaty:
Březen 2017 - příspěvek na dopravu
 
duben 2016

Včera na zasedání ZM Napajedla byl schválen příspěvek na dopravu pro seniory starší 70 let. Pro byli všichni zastupitelé. Město Napajedla je první v republice, které tento příspěvek bude poskytovat. Považuji to za obrovský úspěch naší práce.

Josef Fujcik, místopředseda MO ČSSD Napajedla

Zdroj: Tlamovník

 
Částečné účty
květen 2015

Vážení spoluobčané, Napajedláci!Považujeme za slušnost a nezbytnost půl roku po volbách složit alespoň částečné účty.

Zde jsou:

V oblasti sociální:
a) návrh na bezbariérovou radnici - částečně splněno, 

b) doprava pro lidi starší 70ti let zdarma - obrovský závazek a slib, vše je v jednání a lze předpokládat shodu napříč rozložením sil v zastupitelstvu.

Další směry:
1) navázání osobní spolupráce s odbory ve Fatře, 

2) zájem o řešení momentálního stavu Zámek - Město,

3) nekonfliktní a hlavně realistický pohled na Napajedla. 

------------------------------------------------------

Naši zástupci působí ve Výboru Vak, v Městské policii .... šlo by pokračovat, ale snad to vidíte, resp. slyšíte. 


Důležitým je, že zastupitelé za ČSSD Vám jsou a vždy budou k dispozici.

Po volbách jsme demokraticky akceptovali realitu, že občané k nám nezískali rozhodující důvěru. I na jejím zvýšení pracujeme. 

Naši zastupitelé jsou důkazem, že vše děláme a dělat budeme pro Vás. Mimo kamery tuto činnost mediálně bombasticky neprodáme, ale Vy, občané Napajedel, představujete metu všeho našeho snažení.

Děkuji
 

Josef Fujcik
Zastupitel
Předseda sociální komise
Místopředseda MO ČSSD Napajedla
Člen OVV ČSSD Zlín

Sociální komise
leden 2015

    Jak slíbeno, sociální komise (SK) se aktivně zapojuje do dění v této oblasti v Napajedlích. 

    První podněty pro radu města byly předloženy.

   Prvním a nejdůležitějším podnětem bylo vyřešení bezbariérového přístupu na radnici. Návrh předsedy komise rada města "pustila" dál, jde teď o vyjádření a pohledu na věc od vedoucí SMIRU. Věříme, že se konečně dočkáme radnice pro všechny!

      V průběhu měsíce ledna proběhla i setkání klubu důchodců, opět to byl přínos v práci SK, některé věci jsou vyřešeny a další jsou v jednání. Usnadnění vstupu do výtahu v DPS Pod Kalvárií, autobusové linky IDS směr Pahrbek a pod. .

     V průběhu dalších měsíců budeme pracovat na připomínkách a budeme zpracovávat i další podněty, určitě vznikla vůle v sociální oblasti konečně pokročit. Snaha pochází ode všech zastupitelů.

     Po volbách nastal čas praktické, drobné práce. V něm se ukáže, co chceme a můžeme z našich slibů splnit a udělat pro obyvatele města.

 

Josef Fujcik

předseda sociální komise

Sociální komise

Rada města Napajedla

dne 19 . 11.  2014  usnesením č.  1/34/2014
jmenovala  předsedou komise sociální  Josefa Fujcika
 

Rada města Napajedla

dne 15. 12.  2014 usnesením č. 2/61/2014

jmenovala členy sociální komise:
 
Pavlu Čablovou
Zdenku Lidincovou
Vlastimila Illeka

Josef Fujcik - 12. ledna 2015

 

Byla ustanovena sociální komise rady města Napajedel a já jmenován předsedou této komise.

Vážím si důvěry od lidí v RM, práce sociální komise se bude odvíjet napříč politickým spektrem v Napajedlích. Je mi jasné že bude opět několik výhrad, já je respektuji, ale prosím Vaše výtky ať nejsou anonymní. Anonymním jednáním nedojdeme k řešení jelikož vždy lze nalézt společné východisko.

Nejenom já, ale všichni členové komise mají zájem pracovat pro naše Napajedla a jejich občany.


Více zd