KARENČNÍ DOBA KONČÍ
ČSSD - tisk. odd.

 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA  ve středu v závěrečném čtení schválila předlohu poslanců ČSSD, která od 1. července 2019 ruší takzvanou karenční dobu a obnovuje výplatu náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Schválení návratu nemocenské od prvního dne nemoci byla hlavní priorita ČSSD. Je to věc, o kterou jsmehttps://g.denik.cz/1/9f/praha-rozhovor-malacova-06_galerie-980.jpg velmi tvrdě bojovali, když jsme vyjednávali o vstupu do vlády. Jsem velmi ráda, že většina poslanců dnešním hlasováním vyhodnotila karenční dobu jako asociální opatření, které kolektivně trestá všechny pracující," uvedla po jednání dolní komory ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že zaměstnanci mají nyní strach onemocnět, protože by to ohrozilo jejich schopnost platit pravidelné výdaje související například s bydlením.

 

ČSSD historicky stojí na straně pracujících. Dlouhodobě proto tlačí na to, aby nemuseli zaměstnanci přecházet třeba chřipku, protože zejména nízkopříjmové skupiny si nemohou dovolit být doma tři dny zadarmo. „Představa v podobě zaměstnankyně, matky samoživitelky, která onemocní a nepobírá v prvních třech dnech nemoci ani korunu, je pro mě velmi znepokojující," prohlásil před závěrečným projednáváním novely zákoníku práce předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

https://www.tyden.cz/obrazek/201803/5ab1f0ed2822e/crop-1454008-nemoc.jpeg

Při projednávání předlohy poukazovala ČSSD také na skutečnost, že po zavedení karenční doby v roce 2008 se razantně zvýšil počet dlouhodobě nemocných. Zatímco v roce 2007 to bylo necelých 14 tisíc osob, v roce 2017 jich bylo téměř 22 tisíc.

 

Zrušení karenční doby bylo klíčovou podmínkou ČSSD při formulování programového prohlášení vlády. Na půdě sněmovny se podařilo sociálnědemokratickým poslancům prosadit obnovení nemocenské za pouhé čtyři měsíce od jmenování menšinové vlády. Výplata nemocenské ve výši 60 % mzdy v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatelům kompenzována v podobě snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavatelem nebo OSVČ o 0,2 %.

 

Nyní předlohu projedná Senát a poté se k ní vyjádří prezident.

https://g.denik.cz/1/3c/p201803090489301_denik-630.jpg

Někteří nemusejí jásat ....
Repro: Deník

 
PŘESTAŇME SI LHÁT
DO VLASTNÍ KAPSY


Antonín Seďa

 

Česká strana sociálně demokratická - jako další spřízněné sociálně demokratické strany - zahrnují v sobě řadu politických proudů. Nicméně všechny tyto proudy mají základ v ideálech svobody, demokracie a solidarity. Tyto základní hodnoty jsou rozličným způsobem modifikovány na sociální, politické či ekonomické prostředí té které země. A stejně jako jinde i v ČSSD usilují jednotlivé frakce o převzetí moci ve straně. Problém nastává tehdy, když se toto převzetí moci zakládá nikoliv na programových zásadách, ale pouze na personálních ambicích. Pak dochází k rozdělení strany uvnitř i navenek, což je současný stav.

 

Již drahně let upozorňuji na nutnost změn ve stanovách ČSSD a z toho se odvíjejících řádech a dokumentech. Organizační struktura je zbytečně složitá, rozhodovací procesy nejen zdlouhavé, ale i finančně náročně a zejména formální. Vlastní delegování či nominování postrádá principy zásluhovosti a postrádá motivační složku. Pak rozhoduje většina, bez ohledu na kvalitu, odbornost, morální čistotu kandidátů či důvěryhodnost v očích veřejnosti.

 

Nemám nic proti většině, představuje princip demokratické volby, přesto je třeba respektovat práva menšiny, a to i z pohledu jejich zastoupení v orgánech strany.

https://g.denik.cz/57/bc/vedenisjezd-cssd-kab-sob-36201303169_denik-630.jpg

Repro: Deník

 

Dalším problémem jsou kvóty - povinné zastoupení žen a mladých (ne tak již seniorů) či dosazování zasloužilých členů do některých orgánů strany. Obrovským problémem je vyžadování osobní odpovědnosti v rozhodovacích procesech a jejich formálnost. Je třeba snížit počet členů předsednictva ČSSD a ústředního výkonného výboru ČSSD ve vazbě na odpovědnost jednotlivých orgánů strany a z pohledu zrychlení informovanosti členské základny. Kontrolní činnost je třeba dělat nikoliv s ohledem na to, kdo to dělá, ale na to, co se dělá. Zavírání očí nad rozličnými nešvary, korupcí a klientelismem je cesta do pekel. Tak jako je nutný výběr nominovaných na jednotlivé pozice ve státní či veřejné správě.

 

Tím, že nebyla členská základna aktivně zapojována do rozhodovacích procesů či do tvorby politického programu, stala se apatickou a často i neakceschopnou. K tomu přispělo zrušení placených okresních tajemníků i finanční škrty v rozpočtu strany. A nikdo neodpovídá na otázku členů, kdože způsobil dnešní tristní ekonomický stav strany a kdo za ni nese osobní odpovědnost. Dlouho se hovoří o kariérním řádu, který se však smrskl pouze na počet let stranictví či fungování v nějakém orgánu strany. O kvalitě nominací na vnitrostranické funkce ani nemluvě. Ale hlavně nemáme stranu otevřenou široké veřejnosti. Často si lžeme do vlastní kapsy a nevyvozujeme osobní odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí.

https://media.novinky.cz/548/665488-top_foto1-6gqai.jpg?1521396006

Repro: Novinky

 

Samostatnou kapitolu představuje programová čitelnost a programové priority, prosazované nejen na celostátní, ale i na komunální úrovni. Připomenu pár témat, které mohly oslovit naše voliče. Dostupné bydlení ve formě podpory obecních a družstevních bytů, podpora klasické rodiny společným zdaněním manželů, Česká pošta jako státní a veřejná banka, zamezení odvodu dividend a zisků z naší země, regulace energetiky a dodávky plynů či paliv, tlak na zvyšování mezd a rozdělení národního bohatství ve prospěch méně rozvinutých regionů apod. Těch témat zajímající naše voliče, je hodně, ale důležité jsou prosazované priority. Prostě pokud náš politický program bude ve vleku neo liberální politiky, rozličných lobbistů a byznysu, či se politické priority budou odvíjet od pražského pohledu, pak nemůžeme jako strana obstát.

 

https://img.ihned.cz/attachment.php/430/71478430/u6dpHrcCf2bFxyeBj591OzI0LhmNJsgP/jarvis_5afc816e498e2b61a6acf9e5.jpgTo co schází naší straně je vzájemná solidarita mezi sociálními demokraty navzájem. Problémem je upřednostňování osobních zájmů před zájmy státu, občanů i strany. Na tohle je veřejnost velmi citlivá a proto taková nedůvěra vůči ČSSD. Souhlasím, že nelze paušalizovat, ale taková je situace po volbách v roce 2017 a 2018. Prostě je třeba si to otevřeně přiznat, přijmout spoluodpovědnost za současnou situaci a hlavně konat. Například zlepšeným zázemím Lidového domu, zjednodušeným, ale koncentrovaným PR a realizací priorit.

 

Každá politická strana má svůj politický program a své reprezentanty, kteří jej navenek prosazují. Zahajme vnitrostranickou a odbornou diskusi nad novým programem a jeho prioritami, odrážejícím skutečné potřeby našich spoluobčanů a České republiky. Každý, kdo kandiduje, by měl jít se svou kůží na trh a měl by oslovit nejen své spolustraníky, ale celou širokou veřejnost. A pokud chceme prosazovat náš politický program, pak je třeba důvěry veřejnosti, kterou jsme ztratili. I když stále existují ostrůvky pozitivní deviace, kde náš volič nespí, ale aktivně podporuje politiku sociální demokracie či politiku svého oblíbeného starosty.

Zdroj: ČSSD

https://img.ihned.cz/attachment.php/560/71584560/mR6rtUchGfOjw4EnWg8l7p2e3B5yoNP1/jarvis_5b157a17498e491268e813be.jpeg

Repro: Ihned