Bezpečná ČR

v bezpečné Evropě

Jan Hamáček,

min. vnitra a předseda ČSSD


JSEM SMUTNÝ A POSLEDNÍ DOBOU I NAŠTVANÝ,  když čtu nebo slyším od některých stran a hnutí, jak by bylo ČR lépe mimo Evropskou unii. Titíž lidé straší jednou muslimskou invazí, podruhé přirovnávají Brusel k Moskvě, jako kdybychom žili v diktatuře, Moravanům Čechům pomalu hrozilo vyhlazení. Vše ve jménu záchrany suverenity a přežití národů. Vždyť to není pravda!

https://i.pinimg.com/originals/fd/53/1c/fd531cd87aea637111a52e922c60ffe8.jpg
Repro: Pinterest

 

Evropské národy po stovky let řešily své spory zbraněmi, až je dvě ničivé války v minulém století donutily skoncovat s letitým nepřátelstvím. Pět let po kapitulaci nacistického Německa, 9. května 1950, přišel francouzský ministr zahraničí Robert Schuman s myšlenkou udělat za minulostí tlustou čáru a začít s čistým stolem úplně jinak. Bez válek. Schuman byl jedním z hlavních zakladatelů Evropské unie a dodnes mu za to můžeme být vděčni.

 

Po šedesáti devíti letech lze konstatovat, že se jeho myšlenka naplnila. Členské státy spolu neválčí, pokud chcete vidět vojáky v akci, musíte třeba na přehlídku Bahna, kde můžete sledovat naši armádu při cvičení, nebo do Slavkova, kde si nadšenci připomínají bitvu tří císařů. To by si měli zapsat za uši všichni ti, kteří navrhují referendum o vystoupení z EU.

 

Evropská unie dnes představuje unikátní integrační uskupení s velkou ekonomickou i politickou silou, které jí zajišťují důstojné postavení mezi velmocemi. A přes veškeré potíže vychází EU ve srovnání s ostatními velmocemi a světovými regiony jako prostor společenské, sociální a bezpečnostní stability, bez dramatických ekonomických rozdílů, válek a konfliktů.

https://img.mf.cz/998/992/4-profimedia_0371106442.jpg

Repro: Euro

 

Na podzim oslavíme třicet let od pádu minulého režimu, jedním z velkých cílů té doby byl i „návrat do Evropy“. A podařil se rekordně rychle. V roce 1999 jsme se stali členy NATO, o pět let později jsme vstoupili do Evropské unie. Obojí pro nás znamená bezpečnostní záruku v naší historii bezprecedentní. Konečně jsme rovnoprávnými partnery velmocem, naši politici sedí u jednoho stolu s vůdci mocností a mohou ovlivňovat evropskou i světovou politiku. To se stalo naposledy možná za Karla IV.

 

Není to jen otázka setkávání premiérů a ministrů, jednají spolu policisté, vojáci, bezpečnostní experti, byznysmeni, studenti i obyčejní lidé. Vznikají partnerství a přátelství na celý život, i to upevňuje stabilitu v Evropě.

 

Bezpečnostní garance vyplývající z členství v NATO a EU však zároveň znamenají i závazek podílet se na zajišťování společné bezpečnosti. Myslím, že v tomto směru se nemáme za co stydět. ČR se účastní vojenských, nevojenských i policejních misí NATO, EU a OSN. Prostřednictvím našich policistů pomáháme zajišťovat bezpečnost přímo na nepokojném Balkáně, což je zvláště důležitý region na trase, kudy do Evropy míří uprchlíci. A právě migrace ukázala, že jedině sjednocená Evropa může čelit současným bezpečnostním rizikům. Bez účinné ochrany vnější hranice EU není možné udržet jeden z největších výdobytků integrace – schengenský systém zaručující volný pohyb po celé Unii.

 

Podle Global Peace Index si Česká republika udržuje pověst sedmé nejbezpečnější země na světě. Je to samozřejmě výsledkem více faktorů, ale jako místopředseda vlády a ministr vnitra si dovolím zmínit především dva. Prvním je evropská spolupráce, díky níž se úspěšně daří potírat organizovaný zločin a čelit nelegální migraci. Druhým je vysoká profesionalita našich bezpečnostních složek, které jsou velmi respektované i v zahraničí.

 

Bezpečná ČR v bezpečné Evropě je dnes skutečností, pro naše předky to byl sen. Je na nás, abychom tento vysněný stav udrželi.


Zdroj: ČSSD - Týden, 13. 5. 2019

https://www.mzv.cz/public/50/69/15/2233581_1645016_CZ_NATO_flag_640x480.jpg

Repro: MZV

 
 

O čem by měly být volby do Evropského parlamentu
Antonín Seďa

 

 

ÚČAST 39 ROZLIČNÝCH USKUPENÍ KANIDUJÍCÍCH do Evropského parlamentu (EP) na jednu stranu ukazuje na otevřenost jakékoliv kandidatury, na straně druhé ukazuje nevážnost těchto voleb. O čemž se mohou občané České republiky každodenně přesvědčit při předvolebních klipech, které svým populismem až hloupostí ukazují na zoufalství politiků, nízkou kulturní i politickou úroveň či intelektuální až duševní marnost jednotlivých aktérů. A také na malost tuzemského dvorečku, do kterého se žádná zásadní témata, která hýbou Evropou, nějak nehodí.

https://pravyprostor.cz/wp-content/uploads/2019/05/Volebnipref.jpg

Repro: Pravý prostor

 

Nosným tématem letošních voleb je dvojí kvalita potravin, téma původně pouze ČSSD, dnes toto téma převzala většina kandidujících. Ne, že by to nebylo téma vážné, ale proč se nemluví o dvojí kvalitě života v EU, protože daleko závažnějším tématem jsou nízké mzdy a platy, nedostupné bydlení či každoročně zhoršující se stav životního prostředí. Dnes je sice stále populární odchod naší země po vzoru Velké Británie z EU, ale pak nechápu, proč to je téma kandidátů do EP. Vždyť to je téma ryze národní podléhající rozhodnutí Parlamentu ČR.

Chceme Silné ČR či podobně znějící nacionalisticky orientovaná předvolební hesla. Zastavme migraci a střežme naše národní zájmy. Přitom nikdo neříká, jaké to národní zájmy Česká republika má, že naše země má nejpřísnější azylovou politiku a že naše bezpečnost stojí a padá s naší účastí v mezinárodních organizacích, jako je právě EU a NATO.

 

A pokud nejsou témata či jsou to témata odtržená od reality každodenního života občana, pak se nelze vůbec divit, že minulá volební účast byla jedna z nejnižších v rámci Evropské unie.

https://d39-a.sdn.szn.cz/d_39/c_img_G_M/p8eBMq.png?fl=cro,247,0,2218,1248%7Cres,1200,,1%7Cwebp,75

Repro: Seznam-zprávy

 

EU a zejména Evropská komise je ochráncem neo liberální politiky a globalizace, tak jako bezzubý Evropský parlament, uplácený jednotnými platy a nesmyslnými rentami. Prostě struktury EU jsou odtržené od běžného života, a proto o ně lidé nemají zájem. Přitom řadu hrozeb, včetně nelegální migrace či zhoršování životního prostředí, lze řešit pouze na nadnárodní úrovni. Stále se mluví o nutných reformách EU, ale prozatím žádné reformy nikdo nenavrhl. Opravdu si nelze vystačit s obecnými politickými proklamacemi, které jsou nejen bezzubé, ale zejména po volbách absolutně nevymahatelné. Nebo je to záměr kandidujících.

Co takto nastolit otázku zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti EU, co je důležitější než čistý vzduch, dostatek pitné vody, potravin a energie, proč se neustále rozvírají nůžky mezi těmi nejbohatšími a většinovou populací, proč EK není demokraticky volena a proč je stále ve vleku mezinárodních korporací a finančních ústavů. Jakým způsobem postupovat pro zachování budoucí konkurenceschopnosti, sociálního státu a udržitelného rozvoje. Jak vyřešit současné bezpečnostní krize na východní Ukrajině, na Blízkém východě či v Libyi. Opravdu je potřeba pokračovat v korektní politice vůči těm, kteří ohrožují bezpečnost a stabilitu našich zemí. Proč nemá EP či národní parlamenty zákonodárnou iniciativu…

https://www.securitymagazin.cz/images/theme/20150917160345_European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff.gif

Repro: Security magazín

 

Ano, těch otázek, které by potřeboval zodpovědět občan České republiky a nejen on, je hodně a je škoda, že předvolební kampaň se smrskla na nic neříkající populistické či nacionalistické proklamace. Ve volbách by nemělo jít o pouhé přetahování mezi podporovateli a odpůrci EU, ale mělo by jít o představení politického postoje politických uskupení a jednotlivých kandidátů na současné problémy dneška, a to nejen v Evropské unii, ale zejména v naší zemi.

 

Že toho nejsme schopni, ukazuje na politickou vyprahlost a nedostatek sebeúcty. Sebeúcty nejen vůči spoluobčanům voličům, ale zejména vůči sobě samým. Pak se opravdu nelze divit, že volby do EP jsou občany považovány za volby druhé či dokonce třetí kategorie.

Výsledek obrázku pro volby do eu

Repro: MZV