PŘESTAŇME SI LHÁT
DO VLASTNÍ KAPSY


Antonín Seďa

 

Česká strana sociálně demokratická - jako další spřízněné sociálně demokratické strany - zahrnují v sobě řadu politických proudů. Nicméně všechny tyto proudy mají základ v ideálech svobody, demokracie a solidarity. Tyto základní hodnoty jsou rozličným způsobem modifikovány na sociální, politické či ekonomické prostředí té které země. A stejně jako jinde i v ČSSD usilují jednotlivé frakce o převzetí moci ve straně. Problém nastává tehdy, když se toto převzetí moci zakládá nikoliv na programových zásadách, ale pouze na personálních ambicích. Pak dochází k rozdělení strany uvnitř i navenek, což je současný stav.

 

Již drahně let upozorňuji na nutnost změn ve stanovách ČSSD a z toho se odvíjejících řádech a dokumentech. Organizační struktura je zbytečně složitá, rozhodovací procesy nejen zdlouhavé, ale i finančně náročně a zejména formální. Vlastní delegování či nominování postrádá principy zásluhovosti a postrádá motivační složku. Pak rozhoduje většina, bez ohledu na kvalitu, odbornost, morální čistotu kandidátů či důvěryhodnost v očích veřejnosti.

 

Nemám nic proti většině, představuje princip demokratické volby, přesto je třeba respektovat práva menšiny, a to i z pohledu jejich zastoupení v orgánech strany.

https://g.denik.cz/57/bc/vedenisjezd-cssd-kab-sob-36201303169_denik-630.jpg

Repro: Deník

 

Dalším problémem jsou kvóty - povinné zastoupení žen a mladých (ne tak již seniorů) či dosazování zasloužilých členů do některých orgánů strany. Obrovským problémem je vyžadování osobní odpovědnosti v rozhodovacích procesech a jejich formálnost. Je třeba snížit počet členů předsednictva ČSSD a ústředního výkonného výboru ČSSD ve vazbě na odpovědnost jednotlivých orgánů strany a z pohledu zrychlení informovanosti členské základny. Kontrolní činnost je třeba dělat nikoliv s ohledem na to, kdo to dělá, ale na to, co se dělá. Zavírání očí nad rozličnými nešvary, korupcí a klientelismem je cesta do pekel. Tak jako je nutný výběr nominovaných na jednotlivé pozice ve státní či veřejné správě.

 

Tím, že nebyla členská základna aktivně zapojována do rozhodovacích procesů či do tvorby politického programu, stala se apatickou a často i neakceschopnou. K tomu přispělo zrušení placených okresních tajemníků i finanční škrty v rozpočtu strany. A nikdo neodpovídá na otázku členů, kdože způsobil dnešní tristní ekonomický stav strany a kdo za ni nese osobní odpovědnost. Dlouho se hovoří o kariérním řádu, který se však smrskl pouze na počet let stranictví či fungování v nějakém orgánu strany. O kvalitě nominací na vnitrostranické funkce ani nemluvě. Ale hlavně nemáme stranu otevřenou široké veřejnosti. Často si lžeme do vlastní kapsy a nevyvozujeme osobní odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí.

https://media.novinky.cz/548/665488-top_foto1-6gqai.jpg?1521396006

Repro: Novinky

 

Samostatnou kapitolu představuje programová čitelnost a programové priority, prosazované nejen na celostátní, ale i na komunální úrovni. Připomenu pár témat, které mohly oslovit naše voliče. Dostupné bydlení ve formě podpory obecních a družstevních bytů, podpora klasické rodiny společným zdaněním manželů, Česká pošta jako státní a veřejná banka, zamezení odvodu dividend a zisků z naší země, regulace energetiky a dodávky plynů či paliv, tlak na zvyšování mezd a rozdělení národního bohatství ve prospěch méně rozvinutých regionů apod. Těch témat zajímající naše voliče, je hodně, ale důležité jsou prosazované priority. Prostě pokud náš politický program bude ve vleku neo liberální politiky, rozličných lobbistů a byznysu, či se politické priority budou odvíjet od pražského pohledu, pak nemůžeme jako strana obstát.

 

https://img.ihned.cz/attachment.php/430/71478430/u6dpHrcCf2bFxyeBj591OzI0LhmNJsgP/jarvis_5afc816e498e2b61a6acf9e5.jpgTo co schází naší straně je vzájemná solidarita mezi sociálními demokraty navzájem. Problémem je upřednostňování osobních zájmů před zájmy státu, občanů i strany. Na tohle je veřejnost velmi citlivá a proto taková nedůvěra vůči ČSSD. Souhlasím, že nelze paušalizovat, ale taková je situace po volbách v roce 2017 a 2018. Prostě je třeba si to otevřeně přiznat, přijmout spoluodpovědnost za současnou situaci a hlavně konat. Například zlepšeným zázemím Lidového domu, zjednodušeným, ale koncentrovaným PR a realizací priorit.

 

Každá politická strana má svůj politický program a své reprezentanty, kteří jej navenek prosazují. Zahajme vnitrostranickou a odbornou diskusi nad novým programem a jeho prioritami, odrážejícím skutečné potřeby našich spoluobčanů a České republiky. Každý, kdo kandiduje, by měl jít se svou kůží na trh a měl by oslovit nejen své spolustraníky, ale celou širokou veřejnost. A pokud chceme prosazovat náš politický program, pak je třeba důvěry veřejnosti, kterou jsme ztratili. I když stále existují ostrůvky pozitivní deviace, kde náš volič nespí, ale aktivně podporuje politiku sociální demokracie či politiku svého oblíbeného starosty.

Zdroj: ČSSD

https://img.ihned.cz/attachment.php/560/71584560/mR6rtUchGfOjw4EnWg8l7p2e3B5yoNP1/jarvis_5b157a17498e491268e813be.jpeg

Repro: Ihned