TAK NÁM NESCHVÁLILI DOTACE ....


Dotace na postižené, pracující v chráněných dílnách, činily loňského roku 12 000 Kč/měsíc. Při minimální mzdě 12 200 Kč/měs. to i tak nestačilo. Postiženým, kteří nestačili svou výrobou pokrýt dotaci, se krátila pracovní doba tak, aby "se vešli" i s odvody.

Letos na tom jsme ještě hůře. Minimální mzda činí 13 350 Kč/měs., dotace zůstala na stejné výši. Bez ohledu na výrobní výkyvy související s přicházejícím poklesem hospodářské dynamiky ryjeme - řečeno Karlem Krylem - držkou v zemi. 

Jaké panují u PRACUJÍCÍCH invalidů a postižených nálady, není třeba popisovat. Mzdově (někteří) tratíme i desetitisíce za rok, smlouvy na dobu určitou nejsou prodlužovány.

Možná se blýskne na lepší časy, přetlak kombinace krizových záchvěvů a nedostatečné podpory státu se zmírní. Jak píše naše poslankyně Alena Gajdůšková, je to na parlamentu .... Neprozřetelně prozradila, kdo formálně zavinil neschválení původního napravujícího (zřejmě) přílepku k jinému zákonu.


Administrátor

I dotace může být dobrá investice

 

Alena Gajdůšková,

blog iDNES


V POSLEDNÍ DOBĚ se v řadě politických souvislostí objevuje časté tvrzení, že dotace podnikatelskému sektoru jsou „čisté zlo“. Nechci polemizovat s principem. Ale nabízím jeden případ, kdy tomu tak rozhodně není.

 

Pro vysvětlení je třeba se vrátit trochu v čase a podívat se na věc ze širší perspektivy. Sociální demokracie (spolu s odbory) prosadila v posledních letech několikrát poměrně výrazné zvýšení minimální mzdy. Dokonce i podnikatelské kruhy uznaly, že to žádné škody ekonomice nenapáchalo, spíše naopak. Ostatně silný růst mezd je hnacím motorem domácí poptávky a jak nám řekli statistici při v podstatě všech posledních zprávách o vývoji HDP, tak právě domácí poptávka měla a má nyní větší význam při udržení dynamiky našeho hospodářství. Potud je všechno v pořádku.

https://www.obzor.cz/images/big/34.jpg

Repro: Obzor Zlín

 

V jednom konkrétním případě ale růst minimální mzdy vyvolal problémy. Nikoliv nečekané – já i někteří kolegové jsme na to upozorňovali včas, ale nebyli jsme vyslyšeni. Onou oblastí je zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Obvykle je zaměstnávají družstva a sociální podniky a mají s tím samozřejmě významným způsobem vyšší náklady, než běžný zaměstnavatel. A i když je práce pro lidi se zdravotním postižením výborná terapie a konec konců i rehabilitace, jejich produktivita práce je pochopitelně limitovaná, nemohou vykonávat řadu činností s vysokou přidanou hodnotou a tak dále. Mzdy se vždy pohybovaly v pásmu minima, když minimum vzrostlo (poměrně výrazně) řada těchto družstev a sociálních podniků se dostala do vážných problémů.

 

Nejčastější zaměstnavatelé (družstva a sociální podniky) fungují ve všem ostatním jako normální podnikatelský subjekt. Není to žádná charita, kterou by stát „živil od A do Z“, mají svoje produkty, se kterými jdou na trh a musí se uživit. I když jim společnost pomáhá dotací na vytvoření pracovních míst pro postižené spoluobčany, ve všem ostatním jsou pod stejným tlakem, jako kdokoliv jiný.

https://cdn.xsd.cz/resize/0c4ad6852d0b352cb18b197282248ee4_resize=640,360_.jpg?hash=6a3026bbf89ca1c5b9e849968a983fa7

Repro: Aktuálně

 

Stát na zaměstnávání handicapovných vždy přispíval, s růstem minimální mzdy ale měl tento příspěvek přiměřeně vzrůst – a to se nestalo. Snažila jsem se již jednou situaci vyřešit nepřímou novelou v rámci zákona o zaměstnávání cizinců, ale sněmovna tento postup nepodpořila jako nesystémový. Nyní se skupinou kolegů podávám návrh znovu jako novelu zákona o zaměstnanosti (tedy systémově správným postupem). Nejde o nekonečnou sumu – zaměstnavatelům lidí s postižením je potřeba zvýšit dotaci o 300 milionů korun. A opravdu doufám, že to „projde“. (Návrh dostal číslo 463)

 

Proč tvrdím, že to je dobrá investice? Rozsáhlejší vysvětlení je možné najít v důvodové zprávě, ale alespoň krátce. Především zhruba polovinu zvýšené sumy dostane stát zpět přímo v daních, pojištění a dalších platbách. Zbytek podpoří poptávku a přemění se mimo jiné v DPH. A co více – udržení zaměstnanosti lidí s postižením snižuje tlak na sociální systém, snižuje výdaje na nezaměstnanost. Samozřejmě nelze vůbec pominout nespornou skutečnost, že i lidé s handicapem (a možná právě oni) potřebují mít pro svůj život pocit potřebnosti, užitečnosti. Práce navíc pomáhá udržet jejich samostatnost a začleňování do společnosti.

 

To jsou slušná pozitiva a významné benefity pro stát a pro celou společnost.

Tedy soudím, že i dotace mohou být prospěšné a velmi užitečné.

Zdroj: ČSSD

https://hradec.rozhlas.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/03565943.jpeg?itok=ujkimIma

Repro: ČRo Hradec Králové