Napajedla: Zámecká causa pohledem jedné zastupitelky

01.09.2015 13:13

Lucie Lompejová (Svobodní):

Vedení Napajedel je ovlivněno emocemi,

o zámku by měli rozhodnout občané

 

Zámek v Napajedlích je na prodej. Soukromá majitelka se jej po sedmi letech rozhodla odprodat a nabídla jej přednostně městu Napajedla.

https://www.tlumacov.cz/Images_zpravy/zpr_604_1_1212.jpg

Repro: Tlumačov

 

 

Vedení radnice ale nabídku smetlo ze stolu a místo toho plánuje přesun svých objektů ze zámeckého areálu za bezmála 60 milionů korun. Podle opoziční zastupitelky Lucie Lompejové ze Strany svobodných občanů by se ale k tak obrovským investicím měli vyjádřit občané.

 

Majitelka zámku a rozsáhlých přilehlých pozemků Eva Gajdošík(ová) zámek koupila od společnosti Fatra v roce 2008. Před dvěma lety i přes protesty radnice brány parku uzavřela, dle vlastních slov kvůli vandalům. Park je sice stále veřejnosti otevřen dle provozní doby, už jím ale nelze projít, jak byli lidé dlouhé roky zvyklí. Park totiž odděluje některé městské části od centra.

 

„Všichni, kdo využívali průchozí cesty do centra, musí obcházet kolem velmi rušné hlavní cesty. Pro malé děti, které tamtudy chodí do školky, školy, ZUŠ a dalších, to není právě ideální. Totéž platí pro starší občany, navštěvující místní hřbitov anebo kostel. Nemohou schovat ve stínu stromů,“ popsala situaci Lompejová.

 

Město odkup pozemků již dříve odmítlo, teď samo na toto téma iniciovalo jednání

Podle opoziční zastupitelky tuto situaci mohlo mít město vyřešenou. „Paní Gajdošík(ová) mě informovala, že už jednou dala městu nabídku na odkup části zámeckého parku. Šlo o pozemky v řádu 11 milionů, které by umožnily přístup k nemovitostem města a zprůchodnění pro občany. Radní nabídku shodili ze stolu, aniž by se objevila na zasedání zastupitelstva,“ sdělila Lompejová.

 

V současné době už by město znovuzprůchodnění parku vyšlo podstatně dráž. Gajdošíková totiž Napajedlům nabídla odkup celého areálu včetně zámku za 80 milionů. Vedení radnice to ale odmítlo. Místo toho pověřilo dvě zastupitelky, aby jednaly o odkoupení zámeckého parku anebo jeho části, což by umožňovalo občanům průchod parkem. Jednou z těchto zastupitelek byla právě Lompejová.

„S paní Gajdošíkovou jsme se 13. července sešly a projednávaly možnosti. Z jednání jsem zhotovila zápis, ale od té doby je ticho po pěšině,“ tvrdí Lompejová.

 

O koupi zámku nejednají, místo toho chystají projekt za 55 milionů

Ve zmiňovaném zámeckém areálu se nachází i některé objekty města, konkrétně loutkový sál, budova klubu kultury a tenisové kurty. Všechny zmiňované městské objekty plánuje radnice přestěhovat.

 

„Klub kultury a loutkový sál by se měly stěhovat do historických budov č.p. 94 a 95 v centru města. Včetně jejich rekonstrukce by akce vyšla dle hrubých odhadů na 40 milionů korun. Tenisové kurty by se měly přesunout do blízkosti fotbalového hřiště. Velmi hrubý odhad na přesun je 15 milionů. Do 3D digitalizace kina přitom město investovalo nedávno 3,8 milionů. Navíc je vysoce pravděpodobné, že město bude tento objekt neustále dotovat, aniž by bylo jasné, zdali to přinese požadovanou hodnotu občanům. V součtu jsme tak na zhruba 60 milionech,“ řekla Lompejová a dodala: „Za takovou částku by se možná dalo jednat i odkupu celého areálu včetně zámku. Jeho budova by se později dala odprodat, aby městu nezůstala jako břemeno, o které se musí starat.“

https://www.historickasidla.cz/galerie/539882_770_300_6.jpg

Repro: Historická sídla

 

„Nejvíc mě na celé věci mrzí to, že město nemá vůli zajímat se o názor občanů Napajedel. O takových velkých sumách by nemělo rozhodovat 21 lidí v zastupitelstvu,“ uvedla Lompejová, podle které za sérií bizarností a neochotou města cokoli řešit se současnou majitelkou zámku stojí osobní antipatie, na které v konečném důsledku doplácí Napajedlané.

Zdroj: Parlamentní listy