Nabídka ČSSD pro Zlínský kraj

17.09.2016 16:33
volby-2016-krajske-cssd
volby-2016-krajske-CSSD-DK-web

krajský volební program:

SÁZÍME NA NAŠI PRÁCI,

ZA NÁMI JSOU VÝSLEDKY

 

Ústředním heslem volebního programu je pro nás Zabezpečená rodina. Prosadíme poskytnutí finančního příspěvku rodičům na každé narozené dítě, občánka Zlínského kraje. Mladým rodičům chceme pomoci s dopravou pro žáky do 10 let, která pro ně bude zdarma. 

 

Pomoci chceme seniorům bezplatnou dopravou pro osoby starší 70 let.

 

Další naplnění hesla Zabezpečená rodina zajistí celý systém opatření v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství, dopravní obslužnosti a kultury. 

https://fengshui.wbs.cz/harmonicky_domov_stastna_rodina_s.jpg

 

 

Bezpečnost a ochrana obyvatel kraje -  náš kraj je a bude bezpečný

 

- Bezpečnost občanů kraje je pro nás prioritou

- Máme připraveny krizové plány pro každou krizovou situaci

- Budeme dál rozvíjet všechny složky Integrovaného záchranného systému

- Vážíme si činnosti dobrovolných hasičů a budeme pokračovat v jejich podpoře

 

Sociální politika -  důstojný život nejen pro zdravé a úspěšné 

 

- Chceme dál podporovat kvalitní a dostupné sociální služby a jejich spravedlivé financování

- Budeme pokračovat v rozvoji služeb pro rodiny s dětmi a seniory

- Chceme i nadále investovat do nových zařízení sociálních služeb

- I v dalších letech budeme usilovat o zvyšování prestiže a finančního ohodnocení pracovníků v sociálních službách

- Budeme i nadále podporovat seniorské spolky, rodinná, mateřská centra a další

 

Zdravotnictví - péče o zdraví občanů je služba, ne obchod

 

- Zajistíme dostatek lékařů a zdravotních sester ve všech krajských nemocnicích

- Podpoříme výstavbu nových pavilonů ve všech krajských nemocnicích

- Budeme pokračovat ve zlepšování vybavenosti krajských nemocnic a péče v nich

- I nadále budeme modernizovat Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje

- Nedovolíme prodej nemocnic ve Zlínském kraji

- Zahájíme intenzivní jednání o zřízení letecké záchranky – tu náš kraj zatím nemá

https://www.hudy.cz/data/image/galerie/hudy_heli/heli_clanek_web.jpg

 

Školství a sport - moderní školy, moderní vzdělávání, prosperita kraje

 

- Zachováme vysokou kvalitu středního školství v kraji

- Budeme pokračovat v podpoře stipendijních programů pro žáky učňovských oborů a budoucích

   zdravotních sester a lékařů 

- Využijeme dotačních programů pro zkvalitnění výuky cizích jazyků ve středních školách

- Zachováme oborovou nabídku středních škol a podpoříme zachování sítě škol v menších obcích

- Podpoříme základní umělecké školy a střediska volného času

- Budeme nadále finančně podporovat mládežnický sport v oddílech i sport ve školách

- Chystáme další modernizace a výstavby sportovišť

 

Ekonomika, podpora podnikání a investic - chceme dále rozvíjet konkurenceschopný region

 

- Naší prioritou je udržet současný dynamický hospodářský vývoj Zlínského kraje

- Budeme dál pokračovat ve využívání finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů

   sloužících k rozvoji kraje

- Zaměříme se na pomoc obcím, abychom zabránili jejich vylidňování

- Nepolevíme ve finanční podpoře zájmových spolků 

- Podporou podnikatelů a firem snížíme nezaměstnanost v kraji

 

Doprava -  levnější doprava za vzděláním, prací a k lékaři

 

- Budeme pokračovat v rekonstrukci silnic II. a III. třídy

- Zasadíme se o urychlené dobudování páteřní sítě především D49 a D55

- Budeme pokračovat v budování integrovaného dopravního systému s jednotným tarifem na celém

  území kraje

- Naší prioritou bude i nadále zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Zast%C3%A1vka_autobus.jpg

 

 

Životní prostředí a venkov - Zdravý venkov = zdravé životní prostředí       

 

- Budeme chránit zdroje pitné vody a podporovat opatření proti suchu

- Pomůžeme při odkanalizování všech obcí ve Zlínském kraji

- Budeme pokračovat v podpoře ekologického vytápění domácností

- Dál budeme podporovat třídění odpadů a jejich následné využití

 

 

Kultura a cestovní ruch -  Zlínský kraj jako oblíbená destinace pro domácí i zahraniční hosty

 

- Budeme dále pečovat o kulturní dědictví našeho kraje

- Chceme i nadále být regionem s největším počtem folklórních festivalů

- Udržíme dynamiku rozvoje cestovního ruchu nad průměrem ČR

- Chceme ještě více provázat spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti rozvoje

   cestovního ruchu

 

MÁME ZKUŠENOSTI, VÍME, CO JE ZAPOTŘEBÍ

A JSME PŘIPRAVENI I NADÁLE PRACOVAT

PRO OBČANY NAŠEHO KRAJE

2016-krajske-kandidati-web

předvolební dotazník

Stát není firma 01