Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám z celého srdce poděkovali jménem všech kandidátů ČSSD Napajedla za Váš hlas při letošních komunálních volbách. Jsme si vědomi dosažených výsledků a plně respektujeme vůli voličů. Vždy budeme stát za ,,Vámi občany", kteří jste nás inspirovali k sestavení volebního programu, který budeme nadále prosazovat. Pokud budeme v opozici, budeme opozicí konstruktivní nikoli destruktivní. Nadále počítáme s Vašimi podněty, které budou hlavní inpirací pro práci v zastupitelstvu.

Děkují jménem všech kandidátů nově zvolení zastupitelé

 

Denisa Kalmárová

Pavla Stoklásková

Josef Fujcik

kampan 2014a

kampan 2014b

kampan 2014c

kampan 2014d

kampan 2014e

 

 

Zamyšlení nad komunálními volbami 2014

     Sociální vědy od druhé poloviny minulého století přinášejí nejrůznější empirické poznatky o úzkém propojení sociálně ekonomické situace voličů s jejich volebními postoji. Důkazem toho je hlasování motivované snahou po více či méně uvědomělé realizaci vlastních představ o důstojném a bezpečném životě. Zdánlivě složitě vyjádřená jednoduchá pravda. Proti tomu některá česká média a politici se zjednodušením sobě vlastním s oblibou uvádí v souvislosti s komunálními volbami několik triviálních závěrů. Dozvíme se tak například, že volby skončily vítězstvím nezávislých kandidátů nebo že z politických stran si v celkovém počtu mandátů nejlépe počínala ta a ta politická strana. Výše uvedená zjištění mají ovšem ve vztahu k tomu, co se opravdu stalo, jakož i ve vztahu k možným dopadům jak na centrální tak komunální politiku, asi tak stejnou hodnotu jako konstatování, že v létě je většinou větší teplo než v zimě. Fundovaných rozborů vycházejících ze znalosti místních struktur a jejich chování se zvláště v komunální části voleb většinou nedočkáme. Pojďme si s předstihem, v období zdánlivého volebního klidu připomenout některé zákonitosti komunálních voleb.

     Nezávislí kandidáti jsou celkově nejúspěšnější v každých komunálních volbách, a to bez ohledu na to, jestli jsou na kandidátkách politických stran, nebo na kandidátkách nestranických. Je to přirozený jev, protože volitelných členů je v té či oné straně v konkrétním městě či obci zpravidla méně, než je počet kandidátů na kandidátní listině. U nezávislých kandidátů na kandidátkách politických stran je však přece jen pro voliče větší jistota, že se budou v případě svého zvolení řídit určitými zásadami a cíli, které jsou více typické pro danou stranu, protože před vstupem na kandidátku strany zpravidla dochází ke vzájemnému tříbení názorů mezi nezávislými a straníky při přípravě a konkretizaci volebního programu dané strany. U kandidátek sestavených účelově mimo tradiční strany jsou vždy jejich cíle méně zřejmé a volič může pouze podle některých známých osobností zvažovat, jak se pravděpodobně po svém zvolení kandidáti zachovají a v čí prospěch budou v případě volebního úspěchu řídit město.

     Tak jako v každém jiném městě a obci při komunálních volbách, i ve městech velikosti Litomyšle mají občané města možnost ovlivnit budoucí dění ve městě na základě dlouholeté, zpravidla osobní znalosti jednotlivých kandidátů. Je obrovskou škodou tuto možnost nevyužít. Rezignace a slova „to nemá smysl, stejně nezměníme zavedené pořádky“ apod., nemá v komunálních volbách místo. Samozřejmě 100% účast z dob minulých již očekávat vážně nelze, ale je potřeba si uvědomit, že se my, občané, svým laxním přístupem ochuzujeme o jednu z mála možností stát na straně režiséra a nejen diváka v poslední řadě. Do podzimu je zdánlivě ještě dost času. Již teď je nejvyšší čas začít pozorovat dění kolem sebe a hodnotit je bez klapek na očích, ať jsou z jakékoliv strany. Nenechat se zaslepit megalomanskými projekty a pozlátkem, ale sledovat to, co každému z nás přinášeli kompetentní v průběhu běžného roku, čím zlepšili běžný, každodenní život atd. Nakonec, každý z nás má kritéria i potřeby různé a to je dobře. Jsou totiž situace, kdy se nemá pamatovat jen na to dobré, ale má se hodnotit celek i s nedostatky, které život přináší.

https://www.ustavprava.cz/blog/wp-content/uploads/2013/10/volebni_urna.jpg

     Všichni občané města mají tedy ještě dostatek času si důsledněji připomenout, jak se chovali jejich zástupci v zastupitelstvu, radě, vedení města při řešení jejich problémů a starostí. Měli by ze svého pohledu zvážit, jestli se jejich zástupci, zástupci jimi zvolení do vedení města neřídil zásadou, že opatření, která přinášejí voličům prospěch ještě před volbami, ale jejichž náklady se dostaví až po volbách, jim dávají lepší vyhlídky na znovuzvolení. A také naopak, jestli se neřídili zásadou, že opatření, jejichž náklady se dostavují dříve - před volbami, zatímco prospěch z nich přichází později - po volbách snižují naději na jejich znovuzvolení. Jestli nepreferovali politiku s efektem krátkozrakosti – v jejich zájmu a zájmu jejich blízkých, bez ohledu na potřeby města a jeho občanů. Je nutné si také připomenout, jak se chovali jejich zástupci ve vedení města při vypisování veřejných zakázek a výběrových řízení a jejich vyhodnocení. Zda mysleli i na ty, co přijdou po nás nebo zda rozhodovali ve stylu po nás potopa. Měli by si důsledněji všímat, jestli při zviditelňování se před komunálními volbami někteří kandidáti či jejich sdružení nezneužívají pro svoji propagaci veřejných prostředků, tedy prostředků z našich přerozdělených daní (to by bylo důkazem jejich pravděpodobného jednání po jejich zvolení).

     A tak dále, a tak dále.

     Věřím, že ačkoliv většina občanů politikům příliš nevěří, v rámci své obce či města je tomu jinak. Občané mohou dát šanci lidem, které znají a ke kterým mají důvěru, kteří jsou schopni (ne schopni všeho) a jsou ochotni hájit zájmy obyvatel města. Na politické orientaci kandidátů už pak záleží méně. Při volbě by mělo být pro občana – voliče hlavní to, co se v posledních časech nenosí. Poctivost, slušnost a schopnosti kandidátů a to vše současně, ruku v ruce.

 

Ing. František Pechanec, ČSSD Litomyšl